Sermons

September 1, 2019

“The Servant’s Entrance”

Old Testament Lesson: Genesis 12: 1-3 | Gospel Lesson: Luke 13:22-30
Holy Communion

September 8, 2019

“The Divine Potter”

Old Testament Lesson: Jeremiah 18:1-10 | Epistle Lesson: Philemon 4:20

September 15, 2019

“Restoration Joy”

Old Testament Lesson: Jeremiah 4:11-12, 4:22-28 | Gospel Lesson: Luke 15:1-10

September 22, 2019

“Faithful in Little, Faithful in Much”

Old Testament Lesson: Jeremiah 17:7-13 | Gospel Lesson: Luke 16:1-13